HOT Lãi trước thuế 4 tháng đầu năm đạt 94% kế hoạch

03/06/2014

CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An (HOSE: HOT) thông báo kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014 với doanh thu 62.55 tỷ đồng và lãi trước thuế 13.4 tỷ đồng, lần lượt đạt 84% và 94%kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, kết quả này so với cùng kỳ năm trước thì giảm tương ứng 5.3% và 25%.

Icon Play video