Công ty CP Du lịch - Dịch Vụ Hội An: Doanh thu đạt gần 117 tỷ đồng

04/11/2013

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng doanh thu của CT CP Du lịch - Dịch vụ Hội An trong quý III năm nay đạt 33 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 3,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 116,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 17,5 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 2.187 đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu lũy kế đạt 121 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng.

Năm nay, Cty đầu tư cải tạo, nâng cấp cả hai Khu du lịch Biển và Khách sạn Hội An nhằm tăng điều kiện đón khách. Bên cạnh đó, tập trung phát huy có hiệu quả các cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, tạo sự liên hoàn trong các khâu tổ chức phục vụ khách, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính

Với định hướng tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tăng doanh thu dịch vụ và cơ cấu dịch vụ theo tỷ trọng: lưu trú/ăn uống/lữ hành/dịch vụ, đồng thời có chính sách giá hợp lý nên thị trường khách truyền thống được giữ vững, thị trường mới được đẩy mạnh, nguồn khách trong nước có tiềm năng cũng đã được khai thác tốt.

Icon Play video