Hoạt động xã hội & cộng đồng

Nhìn nhận về tầm vóc của Doanh nghiệp không những qua chỉ số tăng trưởng kinh doanh mà còn về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong hơn 20 năm qua, Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội, nhân đạo và từ thiện. Xem đây là trách nhiệm, nghĩa cử đối với cộng đồng. Từ năm 2005 đến nay, Công ty nhận phụng dưỡng 4 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu và chăm sóc 5 cháu con thương binh, con cựu thanh niên xung phong nhiễm chất độc màu da cam, các cháu học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các cháu con của người lao động đỗ Đại học, Cao đẳng.

Từ Quỹ phúc lợi và sự vận động đóng góp của công nhân lao động, Công ty đã xây dựng vào trao tặng 18 nhà tình nghĩa, 10 nhà đại đoàn kết, tham gia tịch cực vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em. Hằng năm Công ty huy động từ 150 – 200 triệu cho các hoạt động này.

Icon Play video