Các giải thưởng

- 5 năm liền (1997-2002): Được Bộ Công An tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

- 5 năm liền (1999 – 2004)năm thứ 6 vào năm 2008, Khách Sạn Hội An đạt danh hiệu “10 Khách Sạn hàng đầu của Việt Nam” do Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam và Tổng Cục Du Lịch Việt Nam bình chọn.

- Được UBND Tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 10 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.

- 1997-2007: Được Bộ lao động tặng bằng khen trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

- Năm 1998, 2001, 2007, 2008: Được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.

- 1999: Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng Ba

- 2004: Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhì

- 2005: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động Trong Thời Kỳ Đổi Mới

- 2010: Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhất

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nhiều năm liền hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước

- Nhiều năm liền được Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn: Best Hotel Service in Hoi An

- Giải thưởng Nhân Ái Việt Nam năm 2008

Icon Play video