Cột mốc thời gian

10/04/1990, UBND thị xã Hội An ra quyết định hợp nhất Công ty Ăn uống – Dịch vụ và Công ty Dịch vụ - Du Lịch để thành lập Công Ty Dịch Vụ - Du Lịch Hội An và chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của UBND thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An).

15/8/1991, Công ty Dịch vụ - Du Lịch đưa Khách Sạn Hội An vào hoạt động. Khách sạn mini có 8 phòng - Đây là khách sạn đầu tiên và duy nhất trên địa bàn thị xã Hội An lúc bấy giờ.

9/10/1992, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty đổi tên thành Công ty Du Lịch – Dịch Vụ Hội An và trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ).

1999, đầu tư xây dựng Khu Du Lịch Biển Hội An - đến 15/8/2001 đưa vào hoạt động.

2001: Trung tâm lữ hành được thành lập và đưa vào hoạt động

2004: Khai thác các dịch vụ vui chơi trên biển, lặn biển...

2006: Đầu tư dịch vụ Spa tại hai khách sạn

01/10/2006, Công ty Du Lịch – Dịch Vụ Hội An, chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, tên gọi được đổi thành Công ty Cổ Phần Du Lịch – Dịch Vụ Hội An.

2015: Chính thức quản lý khách sạn Ven Sông Bàn Thạch tại Thành phố Tam Kỳ.

Icon Play video