Gương mặt lãnh đạo

   

Ông PHAN VĂN BÌNH (01/8/1981)

Chủ tịch HĐQT – bổ nhiệm từ 27/04/2021

   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công

Quê quán: Quảng Nam

Thường trú: Khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quá trình công tác:

 • 10/2004 – 01/2010: Chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
 • 02/2010 – 09/2012: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
 • 10/2012 – 12/2016: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam
 • 01/2017 – 07/2020: Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 • 08/2020 – 09/2020: Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
 • 10/2020 – nay: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

   

   

   

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN (28/01/1969)

Q. Tổng Giám đốc  - bổ nhiệm từ 01/07/2022

   

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng

Quê quán: Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam

Thường trú: 04 Chu Văn An, p. Tân An, Quảng Nam

Chứng chỉ:   

 • Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều hành    
 • Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP đại chúng

Quá trình công tác:

 • 1989 - 2000:  Công tác tại Chi cục thuế thành phố Hội An
 • 2000 - 2005:  Công tác tại CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2005 - 2022:  Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2013 - 2022:  Phó Tổng Giám đốc CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 01/7/2022 - nay: Q. Tổng Giám đốc

   

   

   

Bà: NGUYỄN THỊ THU QUANH (25/08/1980)

Kế toán trưởng  - bổ nhiệm từ 01/07/2022 

   

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế – Chuyên ngành Kế toán

Quê quán: Cẩm Kim,Hội An, Quảng Nam

Thường trú: Tổ 3 , Khối Sơn Phô 2, P. Cẩm Châu, Quảng Nam

Chứng chỉ:   

 • Chứng chỉ kế toán trưởng    
 • Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP đại chúng

Quá trình công tác:

 • 2003 - 2015: Kế toán viên tại CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2018-2022:  Phó phòng Tài chính kế toán CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 01/7/2022 - nay: Kế toán trưởng CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An

   

   

   

Bà: LÊ THỊ THU THỦY (30/10/1972)

Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ  - bổ nhiệm từ 16/05/2020

   

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh

Quê quán: Quảng Nam

Thường trú: Hội An, Quảng Nam

Chứng chỉ:   

 • Cử nhân tiếng Anh   
 • Chứng chỉ đào tạo Quản trị CTCP đại chúng

Quá trình công tác:

 • 1994 - 1997: Nhân viên lễ tân ks Hội An, CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 1997 - 2004: Trưởng bộ phận tiền sảnh ks Hội An, CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2004 - 2010: Phó GĐ KDL biển Hội An, CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2010 - 2012: GĐ điều hành KDL biển Hội An, CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2013 - 2019: GĐ điều hành ks Hội An, CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2019 - 2020: Đại diện chủ đầu tư tại ks Hội An, CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2020 - nay: Phó tổng GĐ CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An

   

Icon Play video