Vị thế của người dẫn đầu


Thành lập từ tháng 4 năm 1990 trên cơ sở hợp nhất hai Công ty Dịch vụ Ăn uống và Công ty Du lịch Hội An, đến tháng 10 năm 2006, sau khi cổ phần hóa, Công ty tiếp tục hoạt động và không ngừng phát triển lớn mạnh với thương hiệu: Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Hoạt động trên lĩnh vực du lịch dịch vụ, Công ty là “cánh chim đầu đàn” của ngành du lịch Quảng Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. Phát huy lợi thế của con đường di sản miền Trung cùng những chiến lược kinh doanh phù hợp, quy mô hoạt động của Công ty với 5 đơn vị trực thuộc ngày càng mở rộng, thương hiệu ngày càng khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế. Với hơn 600 nhân viên có môi trường việc làm ổn định, Công ty không chỉ góp phần giải quyết lao động địa phương, đóng góp ngân sách nhà nước mà còn tích cực chăm lo các vấn đề an sinh xã hội.

Hơn 25 năm qua, Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An liên tục được trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng cho cả quá trình phấn đấu, trưởng thành và phát triển bền vững. Năm 2005, Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”; năm 2010 được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất” cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Trung ương và địa phương. Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển Hội An nhiều năm liền được Tổng Cục Du lịch và Hiệp Hội Du lịch Việt Nam bình chọn “Topten Khách sạn Việt Nam”, đạt tiêu chuẩn “Bông Sen Xanh”.

Những phần thưởng cao quý đó chính là động lực để Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An tiếp tục huy động nội lực, phát huy sáng tạo, không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, khai thác thị trường, đủ khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát triển doanh nghiệp bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

 

SỨ MỆNH

  • Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch với chất lượng cao mang tầm quốc tế, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng tạo sự khác biệt nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Xây dựng các chương trình bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ hằng năm cho nhân viên.
  • Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vào các chương trình hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Cân bằng lợi ích xã hội và doanh nghiệp.
  • Đối với cổ đông: Không ngừng tạo ra các thặng dư nhằm đảm bảo các giá trị đầu tư bền vững cho cổ đông.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đề cao sự sáng tạo, tính hiệu quả trong công việc
  • Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.
  • Coi trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm
  • Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và coi trọng sự trung thành.
  • Xây dựng vào phát triển văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần “vị thế của người dẫu đầu”
Icon Play video