Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh của Việt Nam

29/05/2013

Tổng Cục Du Lịch Việt Nam vừa cấp chứng nhận Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh - cấp độ 4 cho Khu Du lịch Biển Hội An, thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, địa chỉ 01 Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Riêng Khách sạn Hội An cũng được cấp chứng nhận này ở cấp độ 3.

Trong quá trình kinh doanh, Khu Du lịch Biển Hội An đã quản lý bền vững, tối đa hoá lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới di sản văn hoá, di sản thiên nhiên và giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ở cấp độ 4, Khu Du lịch Biển Hội An được chấm từ 123-143 điểm, trong đó đã đạt 14/22 tiêu chí cấp cao của Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh do Bộ VH-TT&DL ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2012.

Được biết, Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh có giá trị trong 3 năm và có 5 cấp độ, từ 1 Bông Sen Xanh đến 5 Bông Sen Xanh. Số lượng Bông Sen Xanh ghi nhận mức độ nỗ lực trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của cơ sở lưu trú du lịch, không phụ thuộc vào loại, hạng mà cơ sở đó đã được công nhận.

Icon Play video