Công ty CP Du lịch - Dịch Vụ Hội An nhận giải "Báo cáo thường niên tốt nhất 2013"

27/07/2013

Ngày 25/7, tại TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - HOSE và Báo Đầu Tư vừa trao Giải thưởng “Báo cáo thường Niên tốt nhất năm 2013” cho Cty CP DL-DV Hội An - Mã cổ phiếu HOT.

Được bình chọn vào Top 50 “Báo Cáo Thường Niên tốt nhất” trong tổng số 600 doanh nghiệp niêm yết trên Sở HOSE có báo cáo, Cty CP DL-DV Hội An là doanh nghiệp duy nhất ở Quảng Nam đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá từ những thông tin chung đến tình hình hoạt động trong năm. Bên cạnh đó, báo cáo đã thuyết minh tốt tình hình tài chính cũng như khả năng phân tích, dự báo rủi ro cùng mọi thông tin về tình hình quản trị của doanh nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán. Lũy kế 6 tháng, doanh thu của Cty đạt 83,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2012 là 82,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 13,2 tỷ đồng.

Được biết, các tiêu chí đánh giá “Báo Cáo Thường Niên” đều do Công ty Tài chính quốc tế - IFC và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc - ACCA hỗ trợ chuyên môn.

Icon Play video