Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012

07/08/2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN

"Mã Số chứng khoán : HOT"

HCM, ngày 7 tháng 8 năm 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012

Trong 6 tháng đầu năm 2012, mặc dầu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu kinh tế của 6 tháng đầu năm. Doanh thu toàn công ty đạt 85.790,2 triệu đồng, đạt 50,75% so với kế hoạch năm, tăng 27,8% so với năm 2011; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú 42.575 triệu đồng, đạt 50,2%KH năm, tăng 24,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 49,6 % trên tổng doanh thu; dịch vụ ăn uống 17.955 triệu đồng, đạt 46,3% KH năm, tăng 24,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,9% trên tổng doanh thu; dịch vụ lữ hành 14.620,2 triệu đồng, đạt 54,4% KH năm, tăng 30,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 17% trên tổng doanh thu; dịch vụ giặt 3.905,2 triệu đồng, đạt 65,1% KH năm, tăng 89,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,55% trên tổng doanh thu; dịch vụ khác 6.734,6 triệu đồng, đạt 81,2% KH năm, tăng 96,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 7,85% trên tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt 23.260,5 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước 14.834 triệu đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Lượt khách đến trong 6 tháng đầu năm 2012 toàn công ty ngang bằng cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế tăng 6,3% so với cùng kỳ. Ngày khách tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 14,2% so với cùng kỳ. Lượt phòng tăng 9,7% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân là 70,4% tăng, 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn khách tương đối thành công theo định hướng của HDQT, tỷ trọng khách bán phòng qua mạng tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Hệ thống website khách sạn bán phòng cũng đạt ở vị trí nhóm 5 đầu tiên trong hệ thống mạng toàn cầu, số lượng khách quay lại truy cập vào web khách sạn đạt 35%/tổng lượng khách truy cập website.

Trong 6 tháng 2012, công ty đã giải quyết nghỉ hưu 1 cán bộ, ngưng hợp đồng lao động với 27 người, tuyển mới 36 người. Tổng số lao động là 494 người. Công ty đã thực hiện nhiều chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, … trong 6 tháng đã thực hiện 1.758,4 triệu đồng. Việc làm và thu nhập của người lao động ổn định, bình quân 4,6 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những chỉ tiêu kinh tế đạt được, hệ thống khách sạn của Công ty đã đạt được rất nhiều giải thưởng uy tín về du lịch trên thế giới trao tặng đó là 2 giải thưởng " Chất lượng Xuất sắc " của mạng du lịch toàn cầu Tripadvisor.com; 1 giải thưởng " Vòng Tròn Vàng " của mạng agoda.com, 1 giải thưởng của mạng Booking.com, 2 giải thưởng của báo The Guide ( Thời báo Kinh tế Việt Nam ).

Icon Play video