Xí nghiệp giặt Tổng kết năm 2012

22/01/2013

Chỉ với 40 lao động, trong đó có đến 32 lao động là hợp đồng công nhật và thường xuyên biến động nhưng năm 2012 vừa qua, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Xí nghiệp Giặt Hội An vẫn đạt và vượt kế hoạch một cách toàn diện cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu gần 7 tỷ 600 triệu đồng, đạt hơn 126% kế hoạch năm, tăng trên 62%; lợi nhuận đạt gần 1 tỷ 900 triệu đồng, tăng gần 44% so với năm 2011. Theo ông Trần Hân - Giám đốc Xí nghiệp, kết quả khả quan này là nhờ đơn vị đã tập trung khai thác thị trường khách hàng bên ngoài, đặc biệt chú trọng các khách sạn có hạng sao cao. Hiện Xí nghiệp đã ký hợp đồng với 22 đơn vị có 1.072 buồng phòng, trong đó có 2 khách sạn 4, 5 sao với 366 buồng phòng. Vào cuối quý I và đầu quý II, với lượng hàng tăng đột biến, đơn vị phải vận hành máy liên tục 24/24 giờ, đồng thời tăng cường 3 ca làm việc, thậm chí còn đưa hàng cho các đơn vị bên ngoài thực hiện. Khi chi phí đầu vào tăng cao, đơn vị đã bố trí sản xuất khoa học, triển khai phương án tiết kiệm, giảm chi. Đặc biệt, sự nỗ lực, nhiệt tình và tính tự giác của người lao động đã góp phần mang lại hiệu quả này.

Trong năm 2013, Xí nghiệp Giặt Hội An tập trung nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, tiếp thị nhằm khai thác thêm khách hàng mới; duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ một cách toàn diện từ khâu giao nhận đến chất lượng hàng giặt; thực hành tiết kiệm, bố trí lao động phù hợp…, phấn đấu đạt doanh thu trên 8.200 triệu đồng, trong đó doanh thu từ khai thác bên ngoài đạt trên 5 tỷ đồng.

Icon Play video