Đảng bộ Công ty CP DL-DV Hội An tổng kết công tác Đảng 2012


Đảng bộ Cty CP DL-DV Hội An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, đảng viên và sự đồng thuận của người lao động, Cty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Tốc độc tăng trưởng đạt khá cao, trên 19%, lợi nhuận thực hiện ở mức độ tương đối, đảm bảo lợi ích cổ đông, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định. Cuối năm, trong tổng số 73 đảng viên được đánh giá, có 10 đồng chí đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 68 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Cty đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam công nhận danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2012.

Về nhiệm vụ năm 2013, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả định hướng chiến lược đổi mới và phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tập trung đầu tư có hiệu quả nguồn nhân lực, huy động mọi nguồn lực đầu tư mở rộng và phát triển dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 500 lao động. Trên lĩnh vực kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu trên 163 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động từ 4 triệu 9 trăm nghìn đồng đến 5 triệu đồng/người, tăng 2% so với năm 2012. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 85% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Toàn Đảng bộ kết nạp được 5 đảng viên mới, xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 

thiet ke name card

in to roi

in catalogue