Văn hóa doanh nghiệp


Đi đôi với nhiệm vụ kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Du Lịch – Dịch Vụ Hội An không ngừng chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xem đây là một tài sản lớn vô hình, vô giá của Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững.

Đảng ủy Công ty luôn đề ra nghị quyết đẩy mạnh thực hiện tích cực các hoạt động phong trào của các đoàn thể trong đơn vị. Thông qua hoạt động phong trào “Đơn vị có đời sống văn hóa tốt” và phong trào “Xanh, sạch đẹp”, công ty luôn giữ được môi trường du lịch lành mạnh. Giải quyết tốt các vấn đề về môi trường trong quá trình kinh doanh. Điều kiện môi trường làm việc thường xuyên được cải thiện theo hướng an toàn, thân thiện. Qua thực hiện các phong trào đã nâng cao ý thức trong việc ứng xử, văn hóa, văn minh, lịch sự, góp phần định hình phong cách phụ vụ và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

 

thiet ke name card

in to roi

in catalogue