Chính sách nhân sự


Tại Công ty CP Du Lịch – Dịch Vụ Hội An, chúng tôi luôn đề cao năng lực của mỗi nhân viên và chào đón các ứng viên muốn tìm kiếm một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động và muốn gắn bó lâu dài.

Chính sách thu hút nhân tài:

- Có chính sách lương, thưởng rõ ràng và đặc biệt đối với các nhân viên xuất xắc, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đang phụ trách. Mặt khác tạo nên sự gắn kết lâu dài đối với nhân viên, tạo được sưc hút nguồn nhân lực giỏi từ mọi nơi về làm việc tại công ty.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ:

- Chúng tôi áp dụng cơ chế trả lương tương xứng với mức độ cống hiến và năng lực cạnh tranh của cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chú trọng xây dựng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi, linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo sự công bằng và hài lòng cho nhân viên.

Môi trường làm việc:

- Các nhân viên sẽ được tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại, công bằng, năng động và lành mạnh. Tất cả nhân viên làm việc tại Công ty CP Du Lịch – Dịch Vụ Hội An đều có cơ hội được phát huy tối đa khả năng sáng tạo và vốn kiến thức hiểu biết. Những đóng góp, chia sẻ và cống hiến về sức lực, trí tuệ của bạn luôn được ghi nhận và đánh giá kịp thời.

 

thiet ke name card

in to roi

in catalogue